Siz Hangi Kuşaksınız? X Kuşağı, Y kuşağı, Zkuşağı?

Siz Hangi Kuşaksınız? X Kuşağı, Y kuşağı, Zkuşağı, Z kuşağını kimler oluşturur? Kuşaklar arasında ki farklar

Son zamanlarda bir kuşaktır aldı başını gidiyor. Peki, nedir bu kuşaklar? X kuşağı yeniliklere adapte olmaya çalışırken, bir yandan sabırla iş hayatlarında kademe atlıyor ;Y kuşağı iş hayatında hemen yönetici olmayı, para harcamak için çalışmayı tercih ediyor, kendi görüşlerinden asla vazgeçmiyor; Z kuşağı ise artık sokakta birdirbir oynamıyor, ipad’leriyle sosyalleşiyor.Siz hangi kuşaktansınız?  Merak edenler için araştırdık ve sizin için bu yazıyı hazırladık.

X Kuşağı

X kuşağı içinde olanlar  1965 ile 1979 senesi arasında doğanlar olarak tanımlanır. Tabi ki de bu kuşakta doğmanın da beraberinde getirdiği genel özellikler vardır. İş yaşamlarında sadık bir hayat geçirmişlerdir. Bu da demek oluyor ki bir işte seneler boyunca çalışmış olan insanlardan oluşmaktadır. Zamanın şartları da göz önünde bulundurulunca farklı bir iş bulmanın zorluğu ile bu durum anlaşılır bir hal almaktadır. Bu kuşaktakiler her zaman iyi bir kariyer sahibi olma peşindedirler. Tam da bu senelerde teknoloji gelişmeye başladığı için zorunlu olarak teknolojik gelişmelere ayak uydurmuşlardır.

 X Kuşağı

Otoriteye saygılıdırlar ve toplumsal sorunlara karşı oldukça özverilidirler. İş disiplinlerinin oldukça yüksek olduğunu söylemek hata olmaz. Kadınların da bu dönemlerde aktif olarak çalışmaya başlaması ile az çocuk sahibi olunduğu söylenebilir. Sorunlarını kendi başlarına aşmaya alışık bir nesil yetişmiştir. Çalışmalarında başarılı olabilmek için grup desteğine pek ihtiyaç duymazlar.

Y Kuşağını Kimler Oluşturur?

Bu kuşak içerisinde yer alanlar da 1980 ile 1999 senesi arasında doğmuş olanlardır. Teknolojinin içinde doğmuşlar ve büyümüşlerdir. Bu nedenle yeni çıkan teknolojik gelişmelere kolay adapte olurlar. Sahip oldukları teknoloji gücünü de becerilerini geliştirmek ve yaratıcı olmak için kullanırlar. X kuşağının teknoloji ile ilişkisini sadece gerekli gördükleri zamanlarda kullanıyorlar olarak tanımlayabiliriz. Kullanım sona erdiğinde bu teknolojiden uzaklaşırlar. Ancak Y kuşağındakiler teknolojiyi aktif bir şekilde kullanarak hayatlarının neredeyse her noktasına sokmuşlardır. Onlar için günlük yaptıkları işlerin dünyada olumlu sonuçlar doğurması oldukça önemlidir.

Aynı anda birçok işi yapabilme yetenekleri de teknolojiyi hızlı ve aktif bir şekilde kendi yararlarına kullanabilmelerinden ötürü gelmektedir. Eğer iyi bir yönetim ahlakına sahiplerse oldukça yetenekli çalışmalar çıkarabilirler.

Z Kuşağını Kimler Oluşturur?

Bu kuşak 2000 senesi ile 2021 senesi arasında doğmuş ve doğacak olan kişilerden oluşur. Teknolojinin ve internetin içinde doğmuşlardır. Bu sebeple her an hem sözel hem de görsel iletişim kurabilme olanağına sahiplerdir. Bu nesil diğer nesillere göre el, göz, kulak ve motor becerileri en gelişmiş olan nesildir. Bunların birbiri ile senkronizasyonunu da diğer nesillere göre çok daha iyi sağlayabilmektedirler.

X kuşağı

Genel olarak kuşakları maddelere ayıracak olursak X kuşağındakiler için;

 • Birbirinden farklı din, ırk ve sınıflara karşı daha hoşgörülü olduklarını söyleyebiliriz.
 • Teknolojiye de adapte olacak şekilde gelişmişlerdir.
 • Problemlerini çözmek için münakaşa yollarını tercih etmektedirler.
 • Başkalarına gerek duymadan kendi kararları ile hareket edebilmektedirler.

Genel olarak baktığımızda Y kuşağının özelliklerinden bahsedersek şu maddeleri sıralayabiliriz:

 • Tabii ki de Facebook, Twitter ve İnstagram favori uygulamalarıdır.
 • Tablet ve akıllı telefon bağımlısı oldukları bir gerçektir.
 • İletişim için internet yoluyla kullanabildikleri uygulamaları tercih ederler.
 • Sosyal medya onlar için bir tanıtım aracıdır.
 • Hedef koymakta zorlanırlar, bu nedenle kariyer planlamalarında bocalarlar.
 • Yine de grup çalışmasına oldukça uygunlardır.

Z kuşağının genel özelliklerini maddeler halinde sıralayacak olursak:

 • Hayatlarının her noktasında teknoloji vardır.
 • İlgilerini çok çabuk kaybederler ve çok kısa zamanda sıkılırlar.
 • Y kuşağındakiler gibi aynı anda birden fazla iş ile ilgilenebilirler.
 • Yine Y kuşağı gibi hedef koyma konusunda zayıflardır.

Tüm bu kuşak farklılıklarının olması oldukça normaldir. Değişen hayat şartları, gelişen teknoloji her şey daha dünümüzün ve bugünümüzün arasında bile birçok fark yaratmaktadır.