Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala, Kavala Lezzetleri, Kavala Belediye Binası

Muhteşem su kemerleri, dar sokakları, kalesi, cumbalı Osmanlı evleri, tütün depoları, küçük bir balıkçı köyünden 19 yüzyıl başında dünya çapında bir tütün ticareti limanı haline dönüşen, tarihi geçmişine saygılı, misafirperver bir şehir…

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Tavernaları, hareketli gece hayatı ve güzel sahil şeridi ile bir turizm cenneti, Makedonya’nın incisi Kavala…

Tarihçe

M.Ö 7.yüzyılda kurulan ve başlangıçta Neapoli olarak anılan şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bölgedeki Pangaion Dağı’nda bulunan altın yatakları bir çok istila ve savaşa neden olmuş.   Şehir, sırasıyla Makedon, Roma, Bizans ve 1387’den 1912’ye kadar da Osmanlı egemenliğinde kalmış. Osmanlılar buraya oldukça önem vermiş.  Şehrin kalesi ve surları sağlamlaştırılmış ve bu gün şehrin simgesi olarak kabul edilen Su Kemerleri (“Kamares”) Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilmiş. 1850’li yıllar şehirde tütün endüstrisi ve ticaretin geliştiği yıllar olmuş, şehrin çehresi değişmiş, büyük tütün depolarının kurulduğu şehirde nüfusun çoğunluğu bu alanda çalışmakta imiş. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı topraklarından ayrılan Kavala, Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan Mübadele neticesinde Anadolu’dan yoğun bir göç almış.

Su Kemerleri (“Kamares”)

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Şehrin merkezine girişte sizi karşılayan tarihi Su Kemerleri kente su getirmek amacıyla Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış. Değişik boyutlarda 60 kemerden oluşan Su Kemerleri Kavala şehrinin simgesi haline gelmiş.

Panagia (“Eski Şehir”)

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Kavala’nın doğusundaki yarımadanın tamamını kaplayan Panagia, ismini buradaki bir kiliseden almakta. Eski şehrin tepesinde bulunan Kavala Kalesinden aşağıya doğru dar, Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürürken büyük bir kısmı günümüze ulaşabilmiş pastel renkli ve cumbalı Türk evleri sizi karşılıyor.  Muhteşem Osmanlı eserleri İmaret ve Su Kemerleri ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın evi de Eski Şehir’de göreceğiniz etkileyici yapılardan.  İbrahim Paşa adına Camii olarak inşa edilmiş, sonradan kiliseye çevrilmiş Aziz Nikola Kilisesi  ve Panagia Kilisesi de bu bölgede bulunmakta.

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Evi

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

1769 Kavala doğumlu, Kavalalılar hanedanının kurucusu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır ve Sudan’ın ilk hidivi. Osmanlıya karşı ayaklanan Paşa’nın kurduğu Kavalalılar hanedanı iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı’ya bağlı olarak 1914 yılına kadar Mısır ve Sudan'ın büyük bir bölümünün yönetimini elinde tutmuş.

Paşa’nın Kavala’nın Panagia bölgesinde bulunan, doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği ev çok iyi bir şekilde muhafaza edilmiş. İki katlı, geniş bir bahçesi olan ev günümüzde müze olarak ziyarete açık. Evin önündeki meydanda bulunan, Paşa’nın bronz atlı heykeli Yunanlı heykeltıraş Dimitriadis tarafından yapılmış.

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

 İmaret

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

İmaret, Eski şehrin batısında  bulunan, Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 1817 yılında yaptırılan, 18 kubbeli tipik bir Osmanlı külliyesi. İçerisinde iki medrese,iki mescit ve imaret bulunmakta.  Burada din eğitimleri ve hayır işleri ile ilgili faaliyetler yürütülmüş.  Yapı günümüzde otel olarak işletilmekte.

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Kavala Kalesi

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Eski şehrin tepesinde bulunan muhteşem manzaralı Kavala Kalesi, Bizans döneminde inşa edilmiş ancak bu günkü görünümünü Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan genişletme ve güçlendirme çalışmalarına borçlu.  Denize doğru uzanan Kale’nin bir çok duvarı halen ayakta kalabilmiş.

Kavala’da Kiliseler

Eski şehre ismini veren ve Meryem Ana’ya adanmış Panagia Kilisesi (“Meryem Ana Kilisesi”) eski bir kilisenin üzerine inşa edilmiş. 1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından İbrahim Paşa adına cami olarak inşa ettirilen ve sonradan kiliseye dönüştürülmüş Aziz Nikola Kilisesi’nin minaresinin boyu kısaltılarak çan kulesi haline getirilmiş.

Halil Bey Camii

Eski bir Hıristiyan bazilikasının temelleri üzerine 1530 yılında inşa edilmiş Camii, yan tarafındaki sekiz odalı medresesi ile günümüze dek ulaşabilmiş. Camii artık kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmakta.

Filippi Antik Kenti

Şehrin merkezine 20 dakika mesafede Krinides bölgesinde bulunan Filippi Antik Kenti, adını Büyük İskender’in babası, Makedon Kralı II. Filip’den almış.

1914 yılında başlatılan kazı çalışmaları, günümüzde halen devam etmekte. Kazılardan elde edilen buluntular Filippi Müzesinde sergilenmekte.

UNESCO tarafından koruma altına alınan Antik Kentte; Helenistik, Roma ve erken dönem Hıristiyanlığa ait yapılar bulunuyor. Her yıl Filippi Festivalinin gerçekleştiği Antik Tiyatro, Roma şehri ve kiliseler mutlaka görülmeli.

Filippi, Hz. İsa’nın havarilerinden Pavlos’un M.S 49 yılında ilk vaazını verdiği, ilk Avrupalı Hıristiyan olan Lidiya’nın vaftiz edildiği ve Avrupa’daki  ilk Hıristiyan Kilisesi ’nin kurulduğu yer olarak, Yunanistan ve Avrupa kıtası için Hıristiyanlığın başlangıç noktası.

Kavala Müzeler

19.yüzyıldan itibaren kentte önemli bir yer tutan tütün işçiliğine ilişkin fotoğrafların, harita ve çizimlerin, tütün ticaretine ilişkin belgeler ve o dönemde kullanılan makinelerin sergilendiği Tütün Müzesi’nde,  ziyaretçilere tütün bitkisinin yetiştirilmesi ve ürüne dönüştürülmesi ile ilgili detaylı bilgiler verilmekte.

1963 yılında inşa edilen Kavala Arkeoloji Müzesi’nde; tarih öncesi koleksiyonlar, neolitik döneme ve bakır dönemine ait taş ve kilden objeler ve tapınak kalıntıları ile kazı buluntuları sergilenmekte.

Kavala Belediye Binası

Ortaçağ tarzı bir görünüme sahip Belediye Binası, bir Macar tütün tüccarının evi olarak inşa edilmiş. Sonradan belediyeye geçen binanın pencereleri gotik tarzda olup, çatısı ise kale surlarını andırmakta.

Kavala’da Alışveriş

Şehrin merkezindeki Platia Eleftheria meydanı ve buraya çıkan sokaklar, Kavala’da alışveriş yapabileceğiniz yerler. Kavala’dan meşhur kavala kurabiyesi dışında ouzo, şarap ve zeytinyağı da alınabilir.

Alışveriş yaparken şehirde siesta kültürü bulunduğu dikkate alınmalı. Saat 15.00-19.00 arası kapalı olan bir çok dükkan  gece geç saatlere kadar açık.

Kavala’da Hayat

Tavernaları ile ünlü ve gece hayatının oldukça hareketli olduğu bu küçük şehir, gündüzleri ise sakin.

Şehrin hemen kıyısında yer alan plajları ile Kavala yazın oldukça popüler. Hemen karşısında yer alan ve kısa süreli bir feribot yolculuğu ile ulaşılabilen Thassos Adası da burayı turistler için oldukça cazip bir hale getirmekte.

Kavala Lezzetleri

Kavala lezzeti denince ilk akla gelen ağızda dağılan ünlü bademli kavala kurabiyesi.

Osmanlı’dan İzler Taşıyan Bir Makedonya Şehri Kavala

Yemeklerin oldukça geç yendiği bu şehir, özellikle balık ve deniz ürünleri açısından zengin.  Mezelerinin, peynir ve zeytin çeşitlerinin de mutlaka tadına bakılmalı.

Yasemin Yaşa

Yasemin Yaşa

Avukatlık mesleğini arkasında bırakıp edebiyata yönelen, çıkardığı iki mesleki kitabın ardından katıldığı yaratıcı yazarlık atölyesi katılımcılarıyla birlikte öykülerinin yer aldığı bir öykü kitabı çıkaran Yasemin Yaşa,
bu kez diğer bir tutkusu olan seyahat yazılarıyla, gezip gördüğü yerleri-tattığı lezzetleri paylaşmak adına bizlerle kadin.com'da