İnteraktif Eğitim

Sokak oyunlarının yerini interaktif oyunlar aldı.

Dünyada bilim ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, çağımızın  “Bilgi Çağı”, “Bilgisayar Çağı” olarak adlandırılmasına sebep olmuştur.

Bilgisayarlar, amaçları ve ilgileri farklı insanlar tarafından pek çok alanda kullanılmaya başlanmış; hatta günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tablet ve akıllı telefonların içeriklerinin geliştirilmesi her an yanımızda bilgisayar taşıyabilmemize olanak sağlamıştır. Bu durum çocukların erken yaşlarda bilgisayarlar, teknoloji  ve interaktif oyunlar ile tanışmasını sağlamıştır.

 

İnteraktif Eğitim

 

Eğitim sistemimiz bilgisayarların günlük yaşamın vazgeçilmez öğeleri olarak yerini almasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Çocuklar ne zaman bilgisayar kullanmaya başlamalı , interaktif oyunlar ne sıklıkla kullanılmalı  soruları hem anne babaların hem de eğitimcilerin merak ettiği konuların başında gelmektedir . Bilgisayarla tanışmak ya da bilgisayar eğitimine başlamak için, okul öncesi yıllar uygun dönem olarak değerlendirilmektedir. Üç yaşını tamamlamış bir çocuğun, anne babasının /ya da bir yetişkinin gözetiminde , yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak geliştirilmiş bilgisayar destekli eğitime başlamasında bir sakınca yoktur. Bu noktada önemli olan husus interaktif oyunların ve bilgisayar programlarının içeriğinin çocukların gelişim düzeyine uygun olup olmadığıdır.

 

İnteraktif Eğitim

 

 “Eğitimde bilgisayarlar kullanılmalı mı?” sorusu, yerini “Bilgisayarları eğitimde en etkili ve verimli bir biçimde nasıl kullanmalıyız?” sorusuna bırakmıştır.

 

İnsanların bu yeni dünyaya uyum sağlayabilmeleri ise onların bilgisayarı tanıma ve kullanma becerilerine sahip olmalarını gerektirmektedir. Çocukların olabildiğince erken yaşlarda bilgisayarla tanışması ve planlı bir bilgisayar eğitiminden geçmesiyle olanaklıdır. Bilgisayarla tanışmak ya da bilgisayar eğitimine başlamak için okul öncesi yıllar, çoğu eğitimci tarafından uygun dönem olarak değerlendirilmektedir. Öğrenmeyi kolaylaştıran etkenlerden biri olan ilgi ve merakın yoğun olduğu bir dönem olması sebebi ile okul öncesinde bilgisayar destekli eğitime başlanabilir.

Okul öncesi dönem çocukların çok meraklı oldukları ve her şeyi öğrenme hevesinde oldukları bir dönem olduğu için uygun olabilir. Bu konudaki tek sorun çocukların henüz okuma yazma bilmedikleri için bilgisayar kullanımında zorluk çekebilecekleri ve belki de yeni bir yazılıma ihtiyaç duyulacağıdır.

 

Bilgisayar amaç değil eğitimde araç olmalıdır. 

Çocukların ihtiyaç duyduğu en özel anlardan biri oyun saatleridir. Oyun çocuğun işidir. Bu sebeple bilgisayar başında geçirecekleri süre çocukların  günlük yaptıkları diğer  aktivitelerin önüne geçmemelidir. Salt bilgisayar destekli eğitim, dil gelişimi ve duygusal gelişimin desteklenmesine engel teşkil edebilir. Çocuklar için karşılıklı konuşmak, dokunmak, aktivitelerle desteklendiğinde bilgisayar kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bilgisayarların bir eğitimcinin ya da eğitim ortamının yerini tutamayacağı da unutulmamalıdır. Çocukların bilgisayar başında ne kadar süre geçirmesi gerektiği, bağımlılık yapıp yapmayacağı, bilgisayar ekranı zararlı olabilir mi tartışmaları da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Pek çok araştırmacı okul öncesi dönemde bilgisayarların kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmacıların görüşüne göre, temel gelişimini tamamlayan 3 yaş üzeri çocukların bilgisayarla tanışma zamanı geldiğini ancak; 3 yaşın altındaki çocukların henüz bilgisayar kullanma olgunluğuna ulaşmadıklarını belirtmişlerdir.  Çocukların 3-4 yaşından itibaren yetişkin rehberliğinde bilgisayarla tanışabileceğini belirtmişlerdir.

 

Okul öncesi dönemde eğlendirirken öğretmek ya da öğretirken eğlendirmek temel ilke olmalıdır.

İnteraktif Eğitim

Bu ilke öğrenmeyi zevkli kılacaktır. Eğitim ve öğretimde bilgisayar, televizyondan çok daha etkili bir araçtır. Yapılandırılmış bir programla öğrenme kolaylaştırılıp, zenginleştirilebilmelidir. Bilgisayar başındayken çocuk, yetişkin ile de etkileşim için de olursa var olan bazı olumsuz etkiler azalabilir. Oyun, bu anlamda çocuğun önemli haz kaynağı olarak öğrenme başarısını artıran ciddi bir fırsat olarak, öğretim ortamında yer almalıdır. Bilgisayar destekli eğitim de ise çocuk bilgisayarı bir oyun aracı olarak gördüğü için bilgisayardan hem haz almakta hem de bilgisayar aracılığıyla verilen bilgileri öğrenmektedirler. Ancak önemli noktalardan biriside bilgisayarların nasıl kullanılacağıdır. Bilgisayarları kullanırken göz önünde bulundurulması gereken ilkeler neler olmalıdır. Gelişmeye uygun bilgisayar yazılımlarının ve internet sitelerinin seçilmesi çok önemlidir ve bilgisayarla müfredat birbirine entegre edildiğinde bunun çocuklara çok faydalı olacağı unutulmamalıdır.

Ama yine de çocukların geleneksel sokak oyunları ile tanışmalarını sağlamak siz anne babalara ve biz eğitimcilere düşen görevlerden biridirJ

https://www.instagram.com/bygnrmad/

https://www.instagram.com/gnrmad/

 

Güner Ö. Sarıiz

Güner Özdoğru

1984 yılında Adana'da doğan Güner Özdoğru Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği programını tamamladıktan sonra 2006 yılında MEB’e öğretmen olarak atanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kamplarında Kamp Liderliği ve Program Sorumlusu olarak gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Çağdaş Drama Derneğinde Yaratıcı/Eğitici Drama Liderliği programını bitiren Özdoğru, yaratıcılık, oyun, ritim, dans ve hareket konulu ulusal ve uluslararası pek çok atölye ve eğitim programına katılmaya devam etmektedir. 4-12 yaş aralığındaki çocuklarla akıl oyunları, hafıza teknikleri, satranç, çocuk yogası, zeka oyunları çalışmaları yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ikinci lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini almıştır. Hayata Renk Ver Derneği gönüllü üyesi olarak hastanelerde uzun süreli tedavi gören çocuklara destek çalışmalarına devam etmektedir.

No more pages to load

No more pages to load

googletag.pubads().definePassback('/184585439/out_of_page', [1, 1]).display();