Gümüş Suyu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Gümüş, halk tıbbında antimikrobiyal olarak uzun bir geçmişe sahiptir. İlk  olarak gümüş çatal bıçak takımlarından yiyen kişilerin daha az hasta olma iddiasıyla başlayan bu serüven günümüze kadar da devam etmiştir. Gümüş günümüzde de tıpta kullanılıyor ve hatta pek çok bütüncül sağlık uzmanı, gümüş suyunun faydalarını çok faydalı bir tedavi olarak görüyor. Örneğin birçok tıbbi cihaz şirketi, bakteriyel biyofilmleri önlemek amacıyla cihazlarını gümüş ile kaplarken hastaneler ise gonore sızıntılarını önlemek için yenidoğanlara gümüş nitrat damlalarını kullanır. Öte yandan birçok çalışma, yanık yaralarını tedavi etmek için hastanelerde gümüş solüsyonların ve gümüş gazlı bezlerin kullanılmasının doğru olduğunu kanıtlamıştır. Peki gümüş suyu tam olarak nedir? Gümüş suyu, su içerisindeki gümüş parçacıklar için kullanılan genel bir terimdir, ancak çok sayıda türü bulunmaktadır. En basit çözüm, musluk suyunda görünen gümüş parçacıklarından ibaretken, "iyonik gümüş" daha sofistike bir türe ve kolloidal bir solüsyonda asılı pozitif gümüş iyonlar üretmek için elektroliz işlemini içerir.

Gümüş Suyunun Bilinmeyen Faydaları

Mikroplara Karşı Korur

Fenikeliler ve Yunanlılar gibi eski uygarlıklar, su ve yağların gümüş kaplarda saklanmasının sıvıların tazeliğini uzun süre koruduğunu savunmuştur. Bazıları ise gümüş bir bardaktan su içmenin bakır veya kurşun fincanlardan daha sağlıklı olduğunu belirtmiştir. Tıbbi uygulamaların yaratıcısı sayılan Hipokrat, gümüş parçalarını toz haline getirir ve içerdiği yararlar için su ile tüketirdi. Antik çağlarda mikrobiyal hastalık ve bozulma nedenleri  tam olarak anlaşılamamış olsa da yıllar süren bu uygulama, kayda değer yararlar sağlamıştır.

Güçlü Bir Dezenfektandır

Bakteriler, virüsler ve küfler gibi mikro organizmalar hastalık ve bozulmalara neden olur. Bu yüzden sık sık onları öldüren maddelerin keşfedilmesi üzerine çalışmalar yürütülmüştür. 1938’den önce, penisilin keşfedildiğinde, özellikle cerrahi aletler ve laboratuvar ekipmanları için dezenfektan olarak gümüş solüsyonları kullanıldı. Gümüş nitrat merhemi, penisilinin keşfinin ötesinde yeni doğanların gözlerini dezenfekte etmek için de kullanılmıştır. Tüm bunlara ek olara Dünya Sağlık Örgütü tarafından sponsorlu bir el kitabı olan "Su Dezenfeksiyonu”,  gümüş kolloidlerin Üçüncü Dünya ülkelerinde içme suyu için etkili su dezenfektanları olduğunu belirtmektedir.

Antimikrobiyal Bileşenler İçerir

Gümüşün suyu arındırması ve cansız cisimlerin dezenfekte edilmesi kabiliyetini gösteren kanıtların bol olmasına rağmen, insan vücudundaki patojen organizmaları öldürme kabiliyeti tartışmalı ve iyi çalışılmamış sayılır. Bununla birlikte, Güney Kore’de bir araştırma, iyonik gümüş solüsyonlarının Petri yemeklerindeki bakteri ve Candida mantarını öldürmede etkili olduğunu bulmuştur. Gümüş solüsyonların ilginç olan özelliği, patojen organizmaların kendilerini dirençli hale getirememesi olabilir, bu nedenle insan çalışmaları üstlenmek için çok önemlidir.

Cilt Sağlığında Etkilidir

Kolloidal gümüş cildi ve diğer yumuşak dokuları iyileştirmede etkilidir. 2012 yılında Pharmacognosy Communications tarafından yapılan bir araştırma, bazı kolloidal gümüş preparatlarının, yanık, pullu, periodontit ve diğer koşulları tedavi etmek için kullanılabileceğini söyledi. Örneğin, kolloidal gümüş ile cildin üst tabakasında yaşayan zararlı mantarları tedavi edebilirsiniz.

No more pages to load

No more pages to load