Çocuk Etkinlikleri ve Çocukların Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Çocuk Etkinlikleri ve Çocukların Gelişimi Üzerindeki Etkileri? Çocuk Etkinlikleri Başlıkları? Fiziksel Gelişime Olan Etkileri Çocuk Etkinlikleri?

Oyun oynayarak büyüyen çocukların oyun oynamamış çocuklara göre sosyal yönden daha aktif, yaratma güçlerinin daha fazla, konuşmalarının daha düzgün, dillerinin daha zengin olduğu muhakkaktır. Oyun, çocuklar için keşfetme, öğrenme, kendini ifade etmek demektir ve çocuklar için en doğal öğrenme ortamıdır. Oyun yoluyla çocuk yaratıcılığını geliştirir, sosyal ve kültürel anlayışlar geliştirir, problemleri tanıma ve çözme fırsatını bulur. Konuşmayı ve fikrini paylaşmayı, kendi bedenini güçlendirmeyi ve kontrol etmeyi, çevresiyle ilişki kurmayı öğrenir. Oyun ve çocuk etkinlikleri çocuk için sadece eğitsel yönden değil onun ruh sağlığı açısından da büyük önem taşımakta ve duygusal ilişkilerin başlatılması için en iyi ortamlar hazırlamaktadır.

 

Çocuk etkinlikleri, başta çocuğun yaş ve gelişim düzeyine olmak üzere, bulunduğu çevrenin özelliklerine, çocuğun ve toplumun ihtiyaçlarına göre çeşitlenip şekillenmektedir. Çocuklarla yapabileceğimiz etkinlikler oldukça çeşitlidir ve sadece çocukların hayal gücü ile sınırlıdır. Yapılacak her türlü etkinliğin içeriğini geliştirmek biz yetişkinlere düşmektedir.

 

Çocuk Etkinlikleri Başlıkları;

 • Sanat Etkinlikleri (Boya Çalışmaları ,Yoğurma Maddeleriyle Çalışma, Kâğıt Çalışmaları, Kolaj Çalışmaları)
 • Türkçe Dil Etkinlikleri
 • Oyun Etkinlikleri
 • Müzik Etkinlikleri
 • Fen ve Doğa Çalışmaları
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını

Çocuk Etkinlikleri

Hangi düzeyde ve nerede olursa olsun eğitimde, çocuğun gelişim durumunu, ilgilerini, ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve içinde bulunduğu çevre şartlarını bilmek ve karşılaştığı problemler hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Ancak bu durumda etkili bir öğretimden söz edilebilir. 0-6 yaşlarını kapsayan okul öncesi dönemdeki çocuğa gerekli bilgi, beceri, tutum ve temel alışkanlıkların kazanılması ve çocukların toplumun değer yargılarını öğrenip uygulayabilmesi, planlı bir eğitim ve rehberlik hizmetleriyle sağlanabilir. Bu rehberlik görevi de belli bir “eğitim programı” dâhilinde öğretmene ve anne babalara düşmektedir.

 

Çocuklarla Birlikte Yapılan Etkinliklerin Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri

 Fiziksel Gelişime Olan Etkileri Çocuk Etkinlikleri

 • Bedensel koordinasyonunu ve beden gücünü geliştirir.
 • İnce (küçük) ve kalın (büyük) kas gelişimini destekler.
 • Kendi kendine yeterli olma becerilerini geliştirir.
 • Alanı ve nesneyi kullanma koordinasyonunu ve becerisini geliştirir.
 • Dikkati yoğunlaştırmayı öğrenir.
 • Eş güdümlü ve sıralı hareket etme kontrolünü kazandırır.

Çocuk Etkinlikleri

Bilişsel Gelişime Olan Etkileri Çocuk Etkinlikleri

 • Özellikleri itibariyle çocukların renk, şekil, boyut vb. kavram gelişimine etki eder.
 • Nesnelerin farklı özellikleriyle keşfedilmesine yardımcı olur.
 • Kullanma süreci sayesinde birçok beceri geliştirir.
 • Nesnelerin işlevlerini, nasıl kullandıklarını öğretir.
 • Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
 • Matematiksel düşünme becerisini geliştirir.
 • Dikkat, algı, el-göz koordinasyonu, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel işlevlerin gelişimini etkiler.
 • Merak uyandırır; merak da öğrenme için temel gereksinimdir.
 • Duyuların uyarılmasıyla algısal gelişimi destekler.
 • Neden-sonuç ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Nesneleri kullanırken ortaya çıkan sonuçları yorumlayabilme, değiştirebilme ve farklı yöntemleri denemeye açık olma kabiliyetini geliştirir.
 • Sorunların çözümünde kendi bulduğu yöntemleri uygulamaya fırsat tanır.
 • Öz güven duygusunun gelişimini sağlar.
 • Keşfetme, araştırma ve özgür düşünme yeteneklerini geliştirir.
 • Dünyayı ve objeleri kendi algıladığı gibi ürünlerinde yansıtarak kendini tanır ve yeteneklerinin farkına varır.
 • Neyi, neden ve nasıl yaptığı konularını sorgulayarak zihinsel aktivitelerini harekete geçirir.

Çocuk Etkinlikleri

Sosyal-Duygusal Gelişime Olan Etkileri

 • Boşaltım aracı olarak kullanır.

Duygusal ve ruhsal doyum sağlar.

 • İçinde yaşadığı küçük toplumda ürettikleri ile kendine bir yer edinerek sosyalleşmesini sağlar.
 • Çocuklar, çocuk etkinlikleri yardımıyla öğrenme yaşantılarını zenginleştirirler.

Yeni şeyler öğrenen çocuk öğrenmeye karşı güdülenir ve öğrenmekten zevk almayı öğrenir. Çocuklar, öğrendikçe kendisine ve çevresine karşı daha fazla güven geliştirirler.

 • Çocuklar, çocuk etkinlikleri yardımıyla duygu, düşünce ve davranış örüntülerini geliştirir ve zenginleştirirler.
 • Çocuklar, çocuk etkinliklerinden zevk alırlar, eğlenirler, haz duyarlar. Olumlu duygusal yaşantılar öğrenmeyi kolaylaştırır ve daha ilgi çekici hale getirir.
 • Çeşitli şekillerde, çeşitli kişilerle ve çeşitli yollarla öğrenmenin gerçekleşmesiyle iletişim güçlenir. Örneğin çocuk tek başına oynanan oyun materyalleriyle kişisel 6 gelişimini ve içsel dünyasını yansıtma şansı bulurken grup oyunlarında sosyal ilişkileri sürdürmeyi ve grupla beraber hareket etmenin özelliklerini öğrenir.
 • Çocuklar, birçok materyal arasından bir materyal tercihi yaparak inisiyatif kullanmayı öğrenirler ve karar verme becerilerini geliştirirler.
 • Etkinlikler çocuklar arasında duygu, bilgi ve sosyal değerler akışını sağlayarak kişiler arası ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olur. Arkadaşına bir oyuncağın kullanımını öğreten bir çocuk, kendini işe yarar hisseder ve olumlu benlik algısının gelişimine bu şekilde destek sağlanmış olur.
 • Çocuk etkinliklerinin çeşit ve fonksiyon olarak zenginliği çocukların sembolik düşünme kapasitesini geliştirir ve hayal dünyalarını besler.
 • Çocuk etkinlikleri, çocukların ilgi alanlarının keşfedilmesine dolayısıyla kendi kişisel gelişimlerinin desteklenmesine de en uygun ortamları sunar.
 • Deneme yanılma fırsatları yaratılarak çocukların girişimciliği desteklenir.

Çocuk Etkinlikleri

Dil Gelişimine Olan Etkileri Çocuk Etkinlikleri

 • Çocukların ifade edici ve alıcı dil gelişimini destekler.
 • Okuma ve yazmaya hazırlar.
 • Bilgi dağarcığını geliştirir.
 • Ortaya çıkardığı ürünü anlatma ve oyunlarında kullanma sonucu dil gelişimine katkıda bulunur.

 

 

Güner Ö. Sarıiz

Güner Özdoğru

1984 yılında Adana'da doğan Güner Özdoğru Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği programını tamamladıktan sonra 2006 yılında MEB’e öğretmen olarak atanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kamplarında Kamp Liderliği ve Program Sorumlusu olarak gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Çağdaş Drama Derneğinde Yaratıcı/Eğitici Drama Liderliği programını bitiren Özdoğru, yaratıcılık, oyun, ritim, dans ve hareket konulu ulusal ve uluslararası pek çok atölye ve eğitim programına katılmaya devam etmektedir. 4-12 yaş aralığındaki çocuklarla akıl oyunları, hafıza teknikleri, satranç, çocuk yogası, zeka oyunları çalışmaları yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ikinci lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini almıştır. Hayata Renk Ver Derneği gönüllü üyesi olarak hastanelerde uzun süreli tedavi gören çocuklara destek çalışmalarına devam etmektedir.

No more pages to load

No more pages to load

googletag.pubads().definePassback('/184585439/out_of_page', [1, 1]).display();