Çin Burçları Nelerdir?

Çin burçları nelerdir? Burcunuzun Çin burcuna göre hangi anlama geldiğini biliyor musunuz?Burçların hayatımızdaki yeri nedir?

Çin burçları aslında Batı astrolojisinde olduğu gibi 12 temel burca dayanır. Ama Batı astrolojisinden farkı; Batı, gezegen hareketlerini ve güneş sistemini kullanırken, Çin burçlarının temeli sadece Güneş ve ayın hareketlerine dayanır. 5 element de bunları destekler. Bu 5 element metal, su, tahta, ateş ve topraktır. Çin takvimi ile Batı takvimi arasında da büyük farklar vardır.

Çin burçları aynı zamanda 12 hayvan yılı olarak da bilinir. Bunun bir rivayeti de vardır. Budizm’in kurucusu Buddha ölmeden önce veda etmek için bütün hayvanları yanına çağırır. Bu çağrıya sadece 12 hayvan gelir. Bu nedenle de Çin burçlarının temelini bu 12 hayvan belirler. Bu hayvanlar ise, fare, boğa, tavşan, kaplan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuzdur.

Çin Burçları Nelerdir?

Her hayvan çin astrolojisinde 12 yılı temsil eder. Batı astrolojisi gezegen hareketlerini ele alırken çin astrolojisinde doğulan yılın hangi hayvanın döngüsüne geldiğine bakılır. O hayvanın yılında doğanların, o hayvanın karakteristik özelliklerini taşıdığını düşünür. Örneğin Kaplan yılında doğan bir kişinin kaplan gibi çevik, güçlü ve savaşçı olduğuna inanılır. Ev, iş ve sosyal hayatta doğulan yıldaki hayvan özelliklerinin kişinin hayatında büyük etkisi vardır.

Sizin Çin Burcunuz Hangisi?

Aşağıdaki tablodan doğduğunuz yıla göre Çin burcunuzu bulabilirsiniz :

FARE BURCU

1900         1912         1924         1936

1948         1960         1972         1984

1996         2008         2020

ÖKÜZ BURCU

1901         1913         1925         1937

1949         1961         1973         1985

1997         2009         2021

KAPLAN BURCU

1902         1914         1926         1938

1950         1962         1974         1986

1998         2010         2022

TAVŞAN BURCU

1903         1915         1927         1939

1951         1963         1975         1987

1999         2011         2023

EJDERHA BURCU

1904         1916         1928         1940

1952         1964         1976         1988

2000         2012         2024

YILAN BURCU

1905         1917         1929         1941

1953         1965         1977         1989

2001         2013         2025

AT BURCU

1906         1918         1930         1942

1954         1966         1978         1990

2002         2014         2026

KOYUN BURCU

1907         1919         1931         1943

1955         1967         1979         1991

2003         2015         2027

MAYMUN BURCU

1908         1920         1932         1944

1956         1968         1980         1992

2004         2016         2028

HOROZ BURCU

1909         1921         1933         1945

1957         1969         1981         1993

2005         2017         2029

KÖPEK BURCU

1910      1922         1934         1946

1958         1970         1982         1994

2006         2018         2030

DOMUZ BURCU

1911         1923         1935         1947

1959         1971         1983         1995

2007         2019         2031

 

 

No more pages to load

No more pages to load

googletag.pubads().definePassback('/184585439/out_of_page', [1, 1]).display();