Boşanma Psikolojisi Nasıl Atlatılır?

Boşanma Psikolojisi Nasıl Atlatılır? Boşanma Sonrasında Çiftlerin Psikolojileri Nasıldır? Boşanma Sonrası Yaşanan Pişmanlıklar?

Güzel başlayan evlilikler maalesef her zaman güzel şekilde sonuçlanmıyor. Çiftler birbirleri ile bir ömrü geçiremeyeceklerine karar vererek boşanma yoluna gidiyorlar. Boşanmanın birçok sebebi olabilir. Ancak bu yazıda boşanma psikolojisi ve sonrasındaki kadın ve erkek psikolojilerinden, boşanmanın yarattığı kötü psikolojiden nasıl kolayca kurtulabileceğinizden bahsettik. Siz de boşanmanın üzerinizde yarattığı huzursuz ruhsal durumun üstesinden daha rahat bir şekilde gelmek istiyorsanız yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Psikolojisi

Boşanma Sonrasında Çiftlerin Psikolojileri

Boşanma süreci ve sonrasında kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha çok etkilendiği sorusunun net bir cevabını vermek doğru olmaz. Boşanma sonrası erkek psikolojisi de kötü olabilir, kadın psikolojisi de. İlişkide yaşanan sorunlar sebebiyle iki tarafından boşanma üstesinden kolayca gelebilme ihtimali vardır.

Boşanmanın etkilerini cinsiyetler üzerinden incelemek yerine kişilerin toplumdaki yeri, sosyal ve kültürel olarak gelişmişlikleri göz önünde bulundurarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Günümüzde kadınlar artık ekonomik olarak daha özgürdürler ve tek başlarına yaşayabilmeleri daha kolaydır. Bu sayede geçmişe nazaran günümüzdeki kadınlar elde ettikleri sosyal güç sayesinde boşanmanın yarattığı olumsuzlukların üzerinden daha kolay gelebilmektedirler. Bilgi ve becerileri arttığı, evlilik dışında da sosyal yaşama sahip oldukları için boşanma sonrası kadın kolay bir şekilde tek başına hayatına devam edebilmektedir. Burada kadınların daha kolay üstesinden geldiği bahsedilirken erkeklere nazaran değil geçmişteki kadının toplumdaki yerine göre yapılan karşılaştırmanın sonuçlarından bahsedilmektedir.

Boşanma Psikolojisi Nasıl Atlatılır?

Boşanmanın kişiler üzerindeki yarattığı olumsuz etkiler incelenirken kişilerin yaşayacakları kayıplar göz önünde bulundurulmalıdır. Statü, maddi ve manevi kayıplar boşanmadan sonra çiftlerin girdikleri ruhsal bozukluğunun ana nedenleri olarak sayılabilmektedir. Sosyal yaşam, çevre, cinsellik gibi tek bir kişiye bağlı olmayan durumlar boşanma sonrasında ortaya çıkacak sorunların temellerini oluşturur.

Boşanma evresine gelene kadar çiftler oldukça büyük sorunları aşmaya çalışırlar. Bu sorunları aşamadıkları noktada boşanma kararı alırlar. Bu kararı alırken çiftlerin aldıkları karara ne kadar adapte oldukları ve boşanmaya ne kadar hazır olduklarının da önemi büyüktür. Çiftlerde bir taraf diğerine karşı duygusal anlamda hala yoğun hisler besliyorsa bu kişinin boşanmayı hazmedebilmesi daha zor olur. Ancak sevgi bitmişse ve boşanma sonrasında tekil hayata yeniden alışma süresinde gerekli beceriye kişi sahipse bu durumun üstesinden daha kolay gelebilmektedir.

Boşanma Sonrası Yaşanan Pişmanlıklar

Boşanma sonrasında boşanma psikolojisi ile çiftlerin yaşadıkları pişmanlık sebebi ile yeniden görüşmeye başlamaları da oldukça olağan bir durumdur. Hatta çoğu çift bu pişmanlık ile yeniden görüşmeye başladıktan sonra yeniden evlenebilirler. Yaşanan pişmanlıkların sebebi çok farklı olabilir. Ancak bu pişmanlığın oluşma sebebi incelendiğinde bireylerin aralarında olması gereken iletişimi sağlayamadıkları sonucuna varılabilir. Bu da bir uzmanla beraber görülecek terapide aşılabilecek bir durumdur.

Çiftlerden bir taraf davranışları tolere etmede sıkıntı yaşamaya başladığında kavgalar ve tartışmalar görülmeye başlanır. Kızgınlık durumları, depresyon, içe kapanma, reddetme gibi duygular fazlalaştıktan sonra ilişki çıkmaza girer. Sorunlar kolayca halledilebilecekken çiftler mantıklı düşünme ve sorunların üstesinden gelebilme becerilerini kaybederler. Bu zamanlarda boşanma kararı almak uygun değildir. Sorunları çözebilmek için çift terapilerine başvurmak, boşanma arabulucularından yardım almak gibi profesyonel kişilere yönlenmek daha doğru bir karar olacaktır. Çözülmek için çaba sarf edilmeden boşanma kararı alındığında sonrasında pişmanlık yaşanması kaçınılmazdır.

Boşanma sonrasında eğer ortada çocuk varsa bu durumdan en çok etkilenen birey çocuk olur. Ailenin çocuk üzerinde olumsuz etki bırakmaması için oldukça dikkatli davranması gerekmektedir.

Boşanma Psikolojisi Nasıl Atlatılır?

Eğer sıkıntılı bir boşanma süreci yaşanıyorsa mümkün oldukça çocuk bu karmaşadan uzak tutulmalıdır. Küçük çocuklar boşanma sürecinden ister istemez etkilenirler. Çocukların karamsarlığa ve depresyona kapılmadan ruhsal dengelerini sağlayarak boşanma sürecinin üstesinden gelmelerini sağlamak için aile danışmanlarından yardım almakta fayda vardır.

No more pages to load

No more pages to load