Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Başarılı Çocuk Yetiştirmede Anne Babalar İçin Yol Gösterici İpuçları.

Anne ve babalar için çocuklarının, toplum içinde özgüvenli, sosyal ve üstün başarılar elde etmiş olduğunu görmek en büyük hayalidir. Çocuklarının okulda başarılı, arkadaşları arasında aranılan ve sevilen biri olmasını isterler; spor, sanat gibi alanlarda yetenekleri olsun isterler ve büyüyüp kendi ayakları üzerinde başarılı ve iyi bir hayat sürmelerini isterler. Başarılı çocuk yetiştirmek adına onları gelişimlerine katkıda bulunacağını düşündükleri kurslara, etkinliklere ve okullara gönderirler.

Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Kaliteli bir eğitim alarak hayat standartları yüksek bir hayat yaşamaları için çabalarlar. Tabi ki okulda ve sosyal hayatta başarılı olmanın ön koşulu sağlıklı aile içinde oluşturulan sağlıklı iletişim yönetimidir. Bu yönde de doğumdan itibaren çocuklarını, aile yapısına uygun yöntem ve kurallar üzerinden yetiştirmeye çalışırlar.  Kimi aileler, başarının küçük yaşta disiplinle geldiğine inanarak otoriter bir şekilde ilişki kurarak kurallar, ödevler, ödüller ve cezalar belirler. Kimi aileler ise başarının çocuklarının, serbest bırakılarak özgürce büyümesine izin vererek başarılı ve iyi bir hayat sürebileceğine inanmakta ve çocuklarının gösterdiği her ifade şeklinde onları özgür ve serbest bırakmaktadır.

Başarılı Çocuk Yetiştirmek İçin Kurallara Başvurmalı Mıyız?

Peki, gerçekten başarılı çocuk yetiştirmek için uygulanabilecek belirli kural ve teknikler var mıdır? Bugüne kadar aile içinde uygulanan serbest ya da otoriter iletişim biçimlerinin çocukların okulda ve sosyal hayatta kazanmış oldukları başarı üzerindeki etkilerini inceleyen ve araştıran pek çok araştırma bulunmaktadır. Yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, aile içi iletişim biçiminin çocuk başarısı üzerinde özelde ülkeler arası, kültürler arası ve sosyo-ekonomik durumlar arası farklılıklar gösterdiğini ileri sürmektedir.

 Başarılı Çocuk Yetiştirmede Anne Babalar İçin Yol Gösterici İpuçları

Başarılı çocukların sahip oldukları özellikler üzerine çeşitli eğitim kuruluşları tarafından yapılan bir dizi araştırma sonuçlarına göre, anne ve babaların sergileyeceği bazı davranış biçimleri, çocukların akademik ve sosyal açıdan başarılı olmalarında önemli rol oynamaktadır. Buna göre;

  • Anne babalar, ev düzeninin sürekliliğinin sağlanması için üstlendikleri görevler gibi çocuklarına da yapabilecekleri küçük sorumluluklar vermelidir. Çocuklara verilen çöp atmak, ekmek almak, sofra kurmak, sofra toplamak gibi görevler sayesinde çocukların sorumluluk alma ve görev bilinci geliştirmelerinde etkili olacaktır.
  • Çocukların aile içerisinde geliştirdikleri sosyal beceriler sonradan her açıdan başarılı bir hayat sürmelerinde etkili olacaktır. Dolayısıyla ebeveynler tarafından kazandırılan ilişki başlatma ve sürdürme, problem çözme, duygusunu ifade edebilme ve karşısındakinin duygularını anlayabilme, takım çalışmalarına uyma ve alternatif çözüm üretebilme gibi sosyal beceriler sayesinde problem çözme becerisi gelişmiş kişiler haline gelebilmektedir.
  • Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?
  • Çocuklar, ailenin aynası gibidir. Dolayısıyla anne ve babanın sahip olduğu alışkanlıklar, davranışlar, hobiler, iletişim tarzları çocuklar üzerinde somutlaşmaktadır. Bu sebeple çocuklardan beklenen davranışların öncelikle anne babalar tarafından sergileniyor olması gerekmektedir.
  • Çocuklar, aile içinde yaşanan gerginliği de mutluluğu da adlandıramasa da hissedip etkilenebilmektedir. Bu yüzden ebeveynlerin çocukların yanında duygularını olabildiğince kontrol altında tutmaları gerekmektedir.
  • Anne ve babaların çocuklarından beklentilerini yüksek tutması ve bunu yansıtmaları çocukların başarılı olmalarında önemli rol oynayabilmektedir. Ancak, başarısızlık durumunda başarısızlığın zekâ geriliği olarak görülmesinin yerine gösterilen çaba ve ilerleme amacıyla atılan bir adım olarak görülmesi ve hissettirilmesi gerekmektedir.
  • Çocuklarının akademik ve sosyal açıdan başarılı olabilmesi için kimi ebeveynler otoriter kimi ebeveynler ise serbest bırakarak bir yetiştirme yöntemi benimseyebilmektedir. Yapılan araştırmalar her iki yetiştirme tarzının yerine aile içi iletişimin dolayısıyla iletişimin merkezine saygının konması gerektiğini göstermektedir. Buna göre aile içi ilişkilerde karşılıklı olarak gösterilen saygı, çocukların gelecekte hem kendileri ile olan ilişkilerinde hem de sosyal çevreleri ile olan ilişkilerinde başarı elde etmelerini sağlamaktadır.
  • Son olarak ebeveynlerin çocuklar ile kurmuş olduğu sağlam ve hassas bir ilişki, ilerde çocukların güçlü özgüven duygusu geliştirmelerinde etkili olabilmektedir.

 

 

 

 

No more pages to load

No more pages to load

googletag.pubads().definePassback('/184585439/out_of_page', [1, 1]).display();