Babalar Ve Kız Çocukları Arasındaki İlişki

Babalar Ve Kız Çocukları Arasındaki İlişki, Babalar Ve Kız Çocukları Arasındaki İletişim, Babanın Davranışları Nasıl Olmalıdır?

Babalar ve kız çocukları arasındaki ilişki aslında toplumlara ve geleneklere göre farklılık göstermektedir. Ancak modernleşme sürecine girdikçe eskiden büyüklerin çocuklarına sevgi göstermesinin ayıp olarak nitelendirildiği gibi durumlar neredeyse hiç kalmamıştır. Çoğu zaman aile büyüklerimizden duyduğumuz şey, onların anne ve babalarının onlara sevgi gösterilerinde bulunmalarının ayıp karşılandığıdır. Bu nedenle mizaçları biraz daha sert olmuştur. İnsanların algıları değiştikçe bu durum da değişmiştir.

Babalar Ve Kız Çocukları Arasındaki İlişki

Babalar ve kız çocukları arasındaki ilişkinin dengesini sağlamada annenin rolü özellikle bebeğin ikinci yaşından sonra başlar. Bu dönemde anne ve bebek sürekli bir arada olduğu için aralarındaki bağ daha fazladır. Sonrasında ise babanın varlığı çocuğa dış dünya ile bir köprü niteliği özelliğine bürünür. Baba genelde çocuğun dış dünya ile bağını oluşturur. Özellikle özgüven kazanma konusunda babanın rolü oldukça büyüktür.

Babalar Ve Kız Çocukları Arasındaki İletişim

Kız çocuklarının babaları ile kurdukları ilişkide ise her türden duygu barınabilir. Hayal kırıklığı, hayranlık, reddedilme, sevgi gibi birçok duyguyu aynı anda yaşayabilirler babalarına karşı. Bu durumda onların hayata karşı bakışının şekillenmesinde büyük rol oynar. Kız çocuğunun babası ile kurduğu iletişim onun ileriki yaşamında erkek cinsi ile iletişimini büyük oranda etkiler. Eğer bir erkek kardeşi yoksa bir erkeğin dünyasını ilk göreceği kişi babadır ve bu nedenle babanın kızına davranışı ve genel olarak davranışı çok çocuğunun sağlıklı iletişimler kurabilmesi için çok önemlidir.

Kız çocukları 3-4 yaşlarındayken babalarına daha çok yakın olmak isterler. Babalarının sürekli yanlarında olmasını isterler. Anne figürü de bu noktada onlarda kıskançlık oluşturabilir. Ancak kısa bir süre sonra anneyle özdeşleşirler ve bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatabilirler.

Babalar Ve Kız Çocukları Arasındaki İlişki

Babaların kız çocuklarına karşı kıskanç tavırları ve paylaşamama durumları da aile içinde sıkça yaşanmaktadır. Koruma içgüdüsü başta devreye girer. Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha narindir. Hem çocuk olmalarından hem de kız olmalarından ötürü babada ister istemek bir koruma hissi oluşur. Fiziksel veya psikolojik olarak onların hiçbir şekilde üzülmesini istemezler. Bu içgüdü de onlarda kıskançlığı oluşturur. Kıskançlığının farkında olmayan baba da kız çocuğu için oldukça kısıtlayıcı bir konuma ulaşabilir.

Kısıtlayıcı bir baba çocuğunun zekâ gelişimini de maalesef kısıtlamış olur. Babanın ilgisinin yüksek olduğu aile ortamlarında çocuğun da zekâsının artmış olduğu yapılan araştırmalarda görülmüştür. Ancak tamamen yumuşak olunması durumu da çocuğun gelişimi için sakıncalıdır. İster kız çocuk olsun ister erkek çocuk belli noktalarda sınırların koyulması ve çocuğun kişisel gelişiminin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gereklidir. Babalarından yeterli ilgiyi göremeyen kadınlar ileriki yaşamlarında hayatlarına eş olarak almak istedikleri erkeklerde yaşça büyük olanları tercih ederler. Bunun sonuçları ise kız çocukları için kimi zaman sıkıntılı sonuçlara sebep olabilmektedir.

No more pages to load

No more pages to load