21 Mart Dünya Ormancılık Günü

21 Mart Dünya Ormancılık Günü, Orman Tahribatı Günümüzde Fazlalaştı! Ormanların Faydası, Ormancılık Günün Ve Önemi

Ülkemizde 1975 yılından beri kutlanan Dünya Ormancılık Günü, dünyanın en önemli yenilenebilir kaynaklarının korunmasının ve doğru alanlar için kullanılmasının altının çizildiği bir hafta. Her geçen gün betonlaşmanın altında yok olmaya yüz tutan ve yenilerine yeni ağaçların konulmadığı ve eklenmediği ormanlarımız için gereken tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanan Ormancılık Günü Kapsamında aynı zamanda ağaç dikmenin ve yeni ormanlık araziler yaratmanın önemi de vurgulanmaktadır.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü Ve Önemi

Dünya Ormancılık Günü

Ormanlar sadece bitki türlerinin değil aynı zamanda birçok canlı türünün de ev sahipliğini üstlenirler. Ormanlara verilen tahribatlar sonucu birçok canlı yok olma tehlikesi ile yüz yüze gelmiştir. Ekosistemin temelinden biri olan ağaçların bilinçsizce ve yüksek oranlarda kesilmesi ekosistemin çöküşünün başlangıcını oluşturur. Çıkan yargınlar ve tahribatlar sebebiyle evsiz kalan birçok canlı türü ne yazık ki varlığını devam ettirememektedir.

Orman Tahribatı Günümüzde Fazlalaştı

İnsan nüfusunun hızlı artışı ile barınma ihtiyaçlarının karşılanamaması orman bölgelerinde istemli ve bilinçli olarak oluşturulan tahribatları meydana getirmeye başladı. Barınma ihtiyacı ve daha temiz bir alanda yaşama isteği ile orman içlerine ev yapılmaya başlanması ile doğal orman alanlarındaki oranlar azalmaya başlandığından kötü sonuçlar da meydana gelmeye başladı. Orman alanlarının orman dışına çıkarılarak satılmaya başlanması felaket senaryolarının sonu hazırlamaktadır.

Ormanların Faydası

Doğal oksijen kaynağı olan ormanlar, seslerin tutulmasında, taşkınların önlenmesinde, havanın temizlenmesinde ve yer altı sularının birikmesinde büyük rol oynar.

Dünya Ormancılık Günü

Sadece görsel değil, saçlık açısından da faydalı olan ormanlık alanların günümüzde yıllar geçtikçe ne denli azaldığını uydu görüntüleri ile rahatça saptayabiliyoruz.Bir fidanın ağaç haline gelebilmesi için uzun yıllara ihtiyaç duyduğunun altını çizerek tahribat yapıldığı takdirde ne yazık ki aynı kısa sürede asla yerlerine yeni bir orman yaratmanın mümkün olamayacağını belirtmek isteriz.

Yenisini Yapmak Yerine Var Olanı Korumak Gerekiyor

Ormancılık Gününün temel amaçlarından biri var olan ormanların korunmasıdır. Yeni orman alanları açılabiliyor ise elbette açılmalı ama öncelik daima mevcut olan ormanlık alanların korunmasını sağlamak olmalıdır. Çocuklara küçük yaşta bu bilincin kazandırılması ile gelecek nesillerin bizden miras olarak aldıkları ormanları bizden çok daha iyi korumuş halde gelecek nesillere aktarmalarını sağlamış olur.